Al sinds de oudheid worden bloemen gebruikt om een ander iets duidelijk te maken. Elk voorjaar is het evenement Hanami, waar het ontluiken van de bloemen wordt bezongen. De rode roos, als teken dat je van de ontvanger houdt, is overbekend om zijn symboliek. Er zijn echter talloze bloemen die symbolische waarde hebben.
In de Middeleeuwen, maar ook al in perioden daarvoor werd veel waarde gehecht aan symboliek. In de huidige tijd dreigt het gebruik van die symboliek verloren te gaan door de moderne communicatiemiddelen. Bij deze kunstwerken wordt de hanakatoba, de floriografie, weer terug in de spotlight gezet.

Hallo, heb je een vraag?