Privacy verklaring

Wij van de GrachtenGalerie willen de best mogelijke ervaring bieden, vandaag, morgen en in de toekomst.

Wij vinden het belangrijk zo open en transparant mogelijk te zijn en hopen dat we het voor jou gemakkelijker maken om te begrijpen hoe je persoonlijke gegevens worden gebruikt en welke keuzes en controle je hebt over die informatie.

Wij hebben middels een nieuwsbrief contact met je opgenomen om je te laten weten dat wij enkele wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid, dat op 25 mei in werking treedt. Uw privacy en veiligheid zijn erg belangrijk voor ons en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze eigen GrachtenGalerie-normen voor gegevensprivacy en -beveiliging en ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG of GDPR).

Door gebruik te maken van deze site en services ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Over ons
GrachtenGalerie, gevestigd aan Oudegracht 185, 3511 NE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://grachtengalerie.nl
Oudegracht 185, 3511NE Utrecht, (+31626382951)

Caroline Mulders is degene die zich bezighoudt met gegevensbescherming binnen de GrachtenGalerie. Zij is te bereiken via info@grachtenatelier.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
GrachtenGalerie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, product(en) hebt aangeschaft en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Informatie met betrekking tot kunstwerk(en) of de activiteit(en) en evenement(en) die je bijwoont of waar je interesse in toont.
– Bankrekeningnummer voor betalingen


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over je gezondheid en strafrechtelijk verleden. Ook verzamelen wij geen gegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grachtenatelier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
GrachtenGalerie  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze Inspiratiemails, nieuwsbrieven, uitnodigingen, persberichten, kunstbeurzen waar we aan deelnemen en ander nieuws van de dames van de GrachtenGalerie.
– Je te kunnen bellen, e-mailen, sms-en, appen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– GrachtenGalerie  analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren zodat je zo weinig mogelijk informatie van ons ontvangt die niet voor jou van toepassing is.

Wij verwerken je gegevens op basis van wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigd belang. Wanneer je bent ingeschreven voor onze inspiratiemails, nieuwsbrieven of meer gegevens over een kunstenaar of kunstwerk hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een (kunst)activiteit, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van ……..

Geautomatiseerde besluitvorming
GrachtenGalerie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Voorbeelden van mogelijke gevolgen zouden zijn de automatische weigering van een online kredietaanvraag of automatische weigering van sollicitaties via internet, het zou hier gaan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GrachtenGalerie) tussen zit.

GrachtenGalerie gebruikt momenteel de volgende systemen en computerprogramma’s
https://grachtengalerie.nl voor informatie over onze exposities, kunstenaars, kunstwerken en (kunst gerelateerde) activiteiten ondergebracht bij hostingprovider Sequential.
Reserveringssysteem van Afas gevestigd in Leusden
Wij werken niet met een geautomatiseerd betalingssysteem.
Mailchimp.com dit gebruiken wij voor communicatie rondom onze dienstverlening en e-mailings.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
GrachtenGalerie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
GrachtenGalerie verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het afleveren van een kunstwerk op het door jou opgegeven adres door een verzendmaatschappij.  Nooit voor marketingdoeleinden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
GrachtenGalerie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GrachtenGalerie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden, namelijk door Google analytics. Deze dienen om het websitegebruik te analyseren, zodat wij de website kunnen verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GrachtenGalerie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@grachtenatelier.nl t.a.v. Caroline Mulders. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak (als je dat wilt) in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

GrachtenGalerie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
GrachtenGalerie neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@grachtenatelier.nl.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privacy Beleid? Stuur ons dan een email (zie contact)

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking