Overgave

Margreet van Dongen wil vrije bewegingsruimte en innerlijke kracht vergroten om vorm te scheppen voor de toekomst, in het nu.

In haar bancaire periode is haar eigen tocht naar de essentie en bedoeling van mensen gestart. Door het volgen van opleidingen in menselijke ontwikkeling werd ze zich bewust van haar verlangen naar congruentie, harmonie, de maat der dingen en om van betekenis te zijn.

Hallo, heb je een vraag?